Εγκύκλιοι ΟΤΕ

Εγκύκλιοι ΟΤΕ

Εγκύκλιοι που Αφορούν το Προσωπικό του ΟΤΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ (ΕΚΠ-ΟΤΕ), το ωράριο εργασίας των εργαζομένων του ΟΤΕ είναι εκείνο που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, κατά την 2772 συνεδρίασή του της 18-1-2007 (θ.3) ανέθεσε στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα να καθορίζει…
Σας πληροφορούμε ότι, μετά από σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ σε διάφορες Επιχειρησιακές Μονάδες της Εταιρίας κατά το έτος 2013, διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από τη σχετική Πολιτική, στη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 15% για ανάβαση σε στύλους. Ειδικότερα, εντοπίστηκε μη ενιαία εφαρμογή της…
Σε εφαρμογή του Νόμου 1568/85, για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στα Εργατικά Ατυχήματα, για το μόνιμο, δόκιμο και έκτακτο προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, παραθέτουμε κωδικοποιημένες τις παρακάτω οδηγίες...
Κατεβάστε το Βιβλίο Αποδοχών & Κρατήσεων
Κατεβάστε Τον Ισχύοντα Κανονισμός Μεταθετότητας
Κατεβάστε Αλλαγές Στον Κανονισμός Μεταθετότητας
Στα πλαίσια της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών του ΟΤΕ, με την συνημμένη στην παρούσα Εγκύκλιο, “Διαδικασία εφαρμογής απαιτήσεων ασφαλείας στις μεταβολές των εργαζομένων”, περιγράφονται οι διαδικασίες και οι επιμέρους ενέργειες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων της εταιρείας μας, προκειμένου: 1. Να…
Δείτε την Ισχύουσα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2014
Σκοπός του Κανονισμού είναι να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, που διέπεται από αυτόν και να προάγει την αρμονική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και της Εταιρίας. Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα θέματα του προσωπικού της Εταιρίας, στα σημεία που αυτά δε ρυθμίζονται διαφορετικά από τους ισχύοντες…
Τί πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας ενημερώσει η διοίκηση για ενδεχόμενη απόλυση;• Άμεση ενημέρωση του διοικητού συμβουλίου του σωματείου.• Απαίτηση ενημέρωσης για τους λόγους της απόλυσης από τη διεύθυνση.• Συζήτηση με τον προϊστάμενο και το διευθυντή για το αν είναι ενήμεροι και για τη θέση τους στο θέμα.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.