09 Νοεμβρίου

Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού ΟΤΕ

Σκοπός του Κανονισμού είναι να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, που διέπεται από αυτόν και να προάγει την αρμονική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και της Εταιρίας.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα θέματα του προσωπικού της Εταιρίας, στα σημεία που αυτά δε ρυθμίζονται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους ή άλλες σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις, οι οποίοι εννοείται ότι είναι επικρατέστεροι, εκτός αν με το παρόν παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στο προσωπικό.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.