09 Νοεμβρίου

Διασφάλιση απορρήτου Β

Στα πλαίσια της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών του ΟΤΕ, με την συνημμένη στην παρούσα Εγκύκλιο, “Διαδικασία εφαρμογής απαιτήσεων ασφαλείας στις μεταβολές των εργαζομένων”, περιγράφονται οι διαδικασίες και οι επιμέρους ενέργειες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων της εταιρείας μας, προκειμένου:

1.  Να ενημερώνονται αυτοί, για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τήρηση  των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών και

2. Να διασφαλίζεται ότι, ο κάθε εργαζόμενος έχει μόνο τα δικαιώματα πρόσβασης/επεξεργασίας δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του ΟΤΕ τα οποία έχουν καθοριστεί για τη θέση εργασίας που κατέχει και μόνο για όσο χρόνο την κατέχει, ή το έργο που έχει αναλάβει, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να μεριμνήσουν, να λάβει γνώση όλο το προσωπικό με υπογραφή.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.