Δικαιώματα Ιατρού Εργασίας

                                                                                                   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, τα νέα υλικά, το νέο εξοπλισμό, τις νέες εγκαταστάσεις, τις νέες διαδικασίες πριν αποφασισθούν, πριν εγκατασταθούν, πριν λειτουργήσουν ή χρησιμοποιηθούν, ώστε κατόπιν να μπορεί να παρέχει τις συμβουλές που προβλέπονται, όπως πιο πάνω περιγράφονται.

2.    Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, που οργανώνουν τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί.
Ο εργοδότης υποχρεούται να του παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις.

Τέλος ο Ιατρός Εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους.

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.