Δικαιώματα Ιατρού Εργασίας

                                                                                                   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, τα νέα υλικά, το νέο εξοπλισμό, τις νέες εγκαταστάσεις, τις νέες διαδικασίες πριν αποφασισθούν, πριν εγκατασταθούν, πριν λειτουργήσουν ή χρησιμοποιηθούν, ώστε κατόπιν να μπορεί να παρέχει τις συμβουλές που προβλέπονται, όπως πιο πάνω περιγράφονται.

2.    Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, που οργανώνουν τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί.
Ο εργοδότης υποχρεούται να του παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις.

Τέλος ο Ιατρός Εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.