Ιατρός Εργασίας

Ιατρός Εργασίας

Θέματα που Αφορούν τον Ιατρό Εργασίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, τα νέα υλικά, το νέο εξοπλισμό, τις νέες εγκαταστάσεις, τις νέες διαδικασίες πριν αποφασισθούν, πριν εγκατασταθούν, πριν λειτουργήσουν ή χρησιμοποιηθούν, ώστε κατόπιν να μπορεί να παρέχει τις συμβουλές που προβλέπονται, όπως πιο πάνω…
Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ1. Στον τομέα των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι:α. Συντονίζουν και καθοδηγούν το προσωπικό της Υ.Π.Π. (Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας) για την εκτέλεση του έργου τους. β. Εισηγούνται στην Υποδ/νση Υγειον/κής Μέριμνας - ΕΣ.Υ.Π.Π για το μέγεθος και την έκταση της απαιτούμενης…
Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, γραπτά και προφορικά στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων ή στον αντιπρόσωπό τους.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.