Υγεία

Υγεία

Θέματα που Αφορούν Θέματα Υγείας

Υποκατηγορίες

Εργατικό Ατύχημα

Εργατικό Ατύχημα

Θέματα που Αφορούν το Εργατικό Ατύχημα

Εμφάνιση Άρθρων...
Ιατρός Εργασίας

Ιατρός Εργασίας

Θέματα που Αφορούν τον Ιατρό Εργασίας

Εμφάνιση Άρθρων...
Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Θέματα που Αφορούν τον Τεχνικό Ασφαλείας

Εμφάνιση Άρθρων...
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, τα νέα υλικά, το νέο εξοπλισμό, τις νέες εγκαταστάσεις, τις νέες διαδικασίες πριν αποφασισθούν, πριν εγκατασταθούν, πριν λειτουργήσουν ή χρησιμοποιηθούν, ώστε κατόπιν να μπορεί να παρέχει τις συμβουλές που προβλέπονται, όπως πιο πάνω…
Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ1. Στον τομέα των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι:α. Συντονίζουν και καθοδηγούν το προσωπικό της Υ.Π.Π. (Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας) για την εκτέλεση του έργου τους. β. Εισηγούνται στην Υποδ/νση Υγειον/κής Μέριμνας - ΕΣ.Υ.Π.Π για το μέγεθος και την έκταση της απαιτούμενης…
Κατεβάστε την δήλωση εργατικού ατυχήματος
Βασική Εγκύκλιος για εργατικό ατύχημα
Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, γραπτά και προφορικά στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων ή στον αντιπρόσωπό τους.

Σκοπός της παρούσας Βασικής Εγκυκλίου είναι να περιλάβει σε ένα ενιαίο κείμενο σημαντικές διευκρινίσεις καθώς και κάποιες τροποποιήσεις που έχουν υπάρξει από την έναρξη λειτουργίας (1-1-2011) του νέου ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Alico με το οποίο ο ΟΤΕ συνεχίζει την παροχή πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης στο προσωπικό του. Η ενημέρωση γύρω από την ορθή εφαρμογή των όρων και διαδικασιών που προβλέπονται από το συμβόλαιο αναμένεται να ελαχιστοποιήσει προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχουν καταγραφεί ως τώρα και να συμβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των παροχών.
Με την παρούσα καταργείται η ανωτέρω σχετική Βασική Εγκύκλιος

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.